Što se nalazi u kutiji?

Što se nalazi u kutiji?

Vrijeme je da se upoznamo sa svim komponentama u kutiji.Molimo otvorite kutiju i pažljivo izvadite sve komponente na čistu podlogu kako biste mogli provjeriti imate li sve potrebno za slaganje robota.

Ovo su komponente koje će vam trebati:

1. Tiskana pločica
2. Modul za bateriju
3. Sklopka za paljenje
4. Baterija
5. LED diode
6. Otpornici