Upute za sastavljanje Boba
Sastavi svog novog uradi-sam Wacky Robota Boba prateći ove upute za sastavljanje.

PDF Downloads