Upute za slaganje

UPUTE ZA SLAGANJE

Sada kada ste naučili kako lemiti, vrijeme je da sastavimo Boba.

Prvi dio - Otpornici

Prvo ćemo na Boba dodati otpornike.

Prije lemljenja ih moramo saviti u oblik slova U pritom pazeći kako ih ne bismo slomili.

random image
random image

Uzmite otpornike i postavite ih na mjesta prikazana na fotografiji:

random image

Možemo okrenuti pločicu i započeti s lemljenjem.

random image

Nakon što zalemite sve otpornike, pregledajte ih kako biste se uvjerili da su sve lemne točke uredne i da izgledaju poput “vulkanskih vrhova”.

Ukoliko sve izgleda dobro, uzmite sjekaća kliješta i odrežite ostatak nožica.

Budite oprezni - prilikom rezanja ne želimo oštetiti lemnu točku. Također je bitno da okrenete pločicu od očiju kako se ne biste ozlijedili.

random image

Drugi dio - Sklopka

Sljedeća na redu je sklopka!

random image

Postavite ju na dno Boba kao što je prikazano na fotografiji.

random image

Pripazite da je sklopka umetnuta do kraja na pločicu te da je postavljena okomito.

Ne zaboravite očistiti vrh lemilice prije nego što počnete s lemljenjem.

Možete okrenuti pločicu i započeti s lemljenjem. 

Savjetujemo da prvo zalemite rubne, a zatim točke u sredini.

random image

Ovako trebaju izgledati lemne točke nakon što ih zalemimo:

random image

Treći dio - LED diode

Vrijeme je za najvažniji dio Boba - LED diode.

Diode postavite na ovaj način u odnosu na pločicu kako biste bili sigurni da ih postavljate na ispravan način:

random image

Kako bismo olakšali proces postavljanja dioda, na pločici smo iscrtali gdje treba ići zaobljeni, a gdje zarezani dio.

random image

random image

Započnimo s lemljenjem.

random image

Pregledajte sve lemne točke i ukoliko je sve dobro, uzmite sjekaća kliješta kako biste odrezali ostatak nožica.

random image

random image

Četvrti dio - Modul za bateriju

random image

Za razliku od ostalih komponenti, modul za bateriju postavljamo na stražnju stranu pločice.

random image

Okrenite Boba, i možete krenuti s lemljenjem na prednjoj strani: 

random image

S modulom smo došli do kraja lemljenja.

Vrijeme je da isključite lemilicu iz struje i ostavite ju na stalku 10ak minuta kako bi se ohladila. Nemojte dodirivati vrh lemilice tijekom hlađenja.

Nemojte zaboraviti očistiti vrh lemilice.

Nakon što se ohladi, možete spremiti lemilicu u kutiju.

Kako bismo pokrenuli Boba, moramo dodati bateriju. 

Bateriju postavljamo tako da dio s znakom plus (+) uvijek bude okrenut na vanjsku stranu robota. 

random image

Bravo!

Uspješno ste složili svog Boba i vrijeme je da ga upalimo!

Kada upalite Boba, vidjet ćete kako se LED diode pale i svjetle u raznim bojama.

Vaš Bob će izgledati ovako: 

random image

Došli smo do kraja uputa za slaganje Boba.

Nadamo se da ste se zabavili i naučili nešto novo.