Ierīces pārbaude

random image

Lai pārliecinātos ka visi lodējumi ir efektīvi, ievietojiet 3 komplektā esošās baterijas turētājā ievērojot polaritāti.

random image

random image
random image

random image

random image
random image
random image

Ievietojiet komplektā esošo drošinātāju paredzētajā vietā tieši tā kā tas parādīts attēlā.

random image

random image

random image

random image
random image

Ieslēdziet konsoli novietojot ieslēgšanas slēdzi pozīcijā ON. Ja visi lodējumi ir salodēti pareizi, ierīce ieslēgsies. Ja ierīce neieslēdzas, pārbaudiet baterijas, drošinātāju vai lodējumus.

random image

random image